Världsbanken satsar stort på Bangladesh: 900 miljoner USD för hållbar tillväxt

World Bank projects in Bangladesh 2024 details
Källa: Thesun

Världsbankens styrelse har godkänt två projekt värda totalt 900 miljoner USD för att hjälpa Bangladesh att stärka sina finans- och stadsförvaltningssektorer. Projekten syftar till att stödja hållbar och klimatresistent tillväxt.

Det första projektet, med en budget på 500 miljoner USD, fokuserar på finanssektorreformer. Enligt Xinhua säger Abdoulaye Seck, Världsbankens landschef för Bangladesh och Bhutan, att ”Avgörande reformer kommer att hjälpa Bangladesh att upprätthålla tillväxt och stärka motståndskraften mot klimatförändringar och andra chocker.”

Det andra projektet, som uppgår till 400 miljoner USD, syftar till att förbättra klimatresistent och könsresponsiv stadsinfrastruktur. Detta projekt kommer att fokusera på sju stadskluster längs en ekonomisk korridor och förväntas skapa nya möjligheter och jobb i dessa sekundära städer.

Enligt Bernard Haven, Världsbankens senior ekonom och programledare, är ”En väl fungerande finanssektor avgörande för att Bangladesh ska kunna öka investeringarna och förbättra tillgången till finansiering för dem som står utanför de formella banksystemen,” rapporterar The Sun.

Projekten förväntas bidra till att Bangladesh når status som övre medelinkomstland och stärker landets motståndskraft mot klimatförändringar och andra ekonomiska chocker.

Världsbankens investeringar i Bangladesh 2024

Världsbanken har godkänt två omfattande projekt för att stödja hållbar tillväxt och klimatresistens i Bangladesh. Totalt investeras 900 miljoner USD i finans- och stadsförvaltningssektorerna.

  • Projekt 1: 500 miljoner USD för finanssektorreformer.
  • Syfte: Upprätthålla tillväxt och stärka motståndskraft mot klimatförändringar.
  • Citat: Avgörande reformer kommer att hjälpa Bangladesh att upprätthålla tillväxt och stärka motståndskraften mot klimatförändringar och andra chocker. – Abdoulaye Seck, Världsbankens landschef för Bangladesh och Bhutan.

  • Projekt 2: 400 miljoner USD för klimatresistent och könsresponsiv stadsinfrastruktur.

  • Fokus: Sju stadskluster längs en ekonomisk korridor.
  • Förväntningar: Skapa nya möjligheter och jobb i sekundära städer.

Projekten syftar till att hjälpa Bangladesh att nå status som övre medelinkomstland och stärka landets motståndskraft mot ekonomiska chocker.