Tre professorer från WIU deltog i hållbarhetssummit

Western Illinois University sustainability initiatives 2024

Tre professorer från Western Illinois University deltog i den andra årliga AEMP Sustainability Summit, organiserad av John Deere Construction & Forestry.

Summiten fokuserade på hållbarhet och dess framtida påverkan på industrin. Professorerna bidrog med sin expertis inom olika kommunikationsområden.

Evenemanget hölls vid Deere & Company World Headquarters i Moline och var endast för inbjudna deltagare, riktade till användare av tung utrustning.

Chris Carpenter, professor i kommunikation vid Western Illinois University-Quad Cities, säger till Our Quad Cities: ”Vi var glada att ta vår expertis ut i samhället för att hjälpa våra industripartners att främja sina miljömål. Vi ser vårt deltagande i detta evenemang som en del av en växande initiativ vid WIU-QC för att tillhandahålla fler tjänster till QC-regionens företag och ideella organisationer.”

WIU:s hållbarhetsinitiativ 2024

Western Illinois University (WIU) har intensifierat sina hållbarhetsinsatser under 2024, med fokus på att minska sitt ekologiska fotavtryck och främja miljömedvetenhet.

 • Nyckelinitiativ:
 • Implementering av solpaneler på campus
 • Utökad återvinningsprogram
 • Samarbete med lokala företag för hållbarhetsprojekt

 • Mål för 2024:

 • Minska energiförbrukningen med 20%
 • Öka användningen av förnybar energi till 50%
 • Engagera 75% av studenterna i hållbarhetsprogram

 • Framtida planer:

 • Utveckling av ett hållbarhetscenter
 • Forskning inom miljöteknik och gröna innovationer

WIU:s engagemang i hållbarhetsfrågor speglar deras ambition att vara en ledande kraft inom miljöansvar och samhällsengagemang.