Textilindustrins hållbarhetsutmaningar: Vad du behöver veta

Shaway Yeh fashion expert PBS interview 2024
Källa: Pbs

Textilavfall är ett globalt problem med endast 12% återvunnet globalt. Kina, som är världens största producent och konsument av textilier, kastar över 26 miljoner ton kläder varje år. Syntetiska material, som står för 70% av inhemska klädförsäljningen i Kina, bidrar till klimatförändringar och föroreningar.

Kina har en låg återvinningsgrad för textilier, endast cirka 20%, och nästan allt är bomull. Konsumenter är ovilliga att köpa återvunna kläder på grund av stigmat och högre kostnader. Enligt Shaway Yeh, modeexpert, ”Du måste börja med återvinningsbara fibrer och sedan kommer alla dessa textilavfall att användas igen,” rapporterar PBS.

En av fem bomullsplagg globalt är kopplade till tvångsarbete av uigurer, enligt Claudia Bennett från Human Rights Foundation, rapporterar PBS. Detta belyser ytterligare de etiska utmaningarna inom textilindustrin.

Initiativ som Times Remake och Reclothing Bank försöker främja hållbarhet, men möter utmaningar som höga produktionskostnader och konsumenternas preferenser för nya kläder.

Shaway Yeh: Modeindustrins framtid

Shaway Yeh, en inflytelserik modeexpert och hållbarhetsförespråkare, betonar vikten av återvinningsbara fibrer för att lösa textilavfallsproblemet. Med sin djupa insikt i branschens utmaningar och möjligheter, har Yeh blivit en ledande röst för en mer hållbar modeindustri.

  • Position: Modeexpert och hållbarhetsförespråkare
  • Fokusområden: Återvinningsbara fibrer, hållbar modeproduktion
  • Citat: Du måste börja med återvinningsbara fibrer och sedan kommer alla dessa textilavfall att användas igen.
  • Utmaningar: Konsumenternas ovilja att köpa återvunna kläder, stigmat och högre kostnader

Genom sitt arbete och sina uttalanden, driver Yeh på för förändringar som kan omvandla textilindustrin till en mer hållbar och etiskt ansvarig sektor.