Tanimura & Antle’s nya innovation inom hållbarhet

Tanimura & Antle company history and sustainability initiatives

Tanimura & Antle fortsätter att leda inom utveckling av färska produkter och fröutveckling. Deras Artisan Romaine, en del av deras produktportfölj, betonar hållbarhet och smak.

Produkten introducerades 2011 och har sedan dess blivit en standard i livsmedelsbutiker och restauranger. Artisan Romaine kräver mindre vatten, gödsel och arbetskraft, vilket gör den mer hållbar.

”Ett engagemang för excellens och hållbarhet har alltid varit kärnan i Tanimura & Antles värderingar av kvalitet, service och innovation,” säger Scott Grabau, President & CEO, till Perishable News.

Företaget är stolt över att deras innovationer ofta efterliknas av konkurrenter. När konsumenter blir mer medvetna om den miljöpåverkan deras matval har, erbjuder produkter som Tanimura & Antle Artisan-familjen en lösning som förenar konsumenternas efterfrågan med det ökande trycket på företag att fokusera på hållbarhet.

”Produkter som vår Tanimura & Antle Artisan-familj erbjuder en lösning som förenar konsumenternas efterfrågan med det ökande trycket på företag att fokusera på hållbarhet,” säger Ashley Kaslin, Director of Marketing, till Perishable News.

Enligt data från 2024 slösas 31% av hushållens matvaror bort, vilket motsvarar 31,3 miljoner ton frukt och grönt per år.

Tanimura & Antle: Ledare inom hållbarhet

Tanimura & Antle har varit pionjärer inom hållbar jordbruk och innovation sedan grundandet 1982. Deras engagemang för miljön och kvalitet har satt en ny standard i branschen.

  • Grundat: 1982
  • Kända produkter: Artisan Romaine, Artisan Lettuce
  • Hållbarhetsinitiativ:
  • Minskad vattenanvändning
  • Effektivare gödselanvändning
  • Minskad arbetskraft genom teknologiska innovationer
  • Nyckelpersoner: Scott Grabau (President & CEO), Ashley Kaslin (Director of Marketing)

Företagets fokus på hållbarhet och innovation gör dem till en förebild i industrin, och deras produkter möter konsumenternas växande krav på miljövänliga alternativ.