SK Innovation släpper ny hållbarhetsrapport för 2023

SK Innovation 2023 sustainability report highlights

SK Innovation har publicerat sin hållbarhetsrapport för 2023, som betonar företagets åtagande till ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning).

Rapporten inkluderar en ’Specialsida’ för att förbättra kommunikationen med intressenter som stora investerare, ESG-betygsättningsbyråer och medborgargrupper. Enligt SK Innovation syftar rapporten till att förbättra företagets ESG-aktiviteter och inkluderar en ’Specialsida’ utformad för att stärka kommunikationen med intressenter som stora investerare, ESG-betygsättningsbyråer och medborgargrupper.

Företaget har genomfört en dubbel materialitetsbedömning för andra året i rad. Detta innebär att de har analyserat både interna och externa faktorer som påverkar deras verksamhet och intressenter.

Rapporten inkluderar nya initiativ som ett system för att främja biologisk mångfald och förbättrad mångfald och inkludering. ”Vi planerar att proaktivt svara på inhemska och globala ESG-krav samtidigt som vi kontinuerligt kommunicerar med olika externa intressenter om viktiga ESG-frågor som biologisk mångfald och hantering av leverantörskedjans risker,” säger Kim Yong-soo, chef för ESG-främjande på SK Innovation, till Business Korea.

SK Innovation har också ökat sina investeringar i forskning och utveckling för låga koldioxidutsläpp till 308,4 miljarder won. Företaget rapporterar även att de har genererat 514 miljarder won i socialt värde från miljöprodukter och tjänster.

Enligt Business Korea så påpekar SK Innovation att rapporten syftar till att förbättra företagets ESG-aktiviteter och inkluderar en ’Specialsida’ utformad för att stärka kommunikationen med intressenter som stora investerare, ESG-betygsättningsbyråer och medborgargrupper.

SK Innovation 2023 hållbarhetsrapport: Nyckelpunkter

SK Innovation har släppt sin hållbarhetsrapport för 2023, med fokus på ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Rapporten syftar till att förbättra företagets ESG-aktiviteter och inkluderar en ’Specialsida’ för bättre kommunikation med intressenter.

  • Dubbel materialitetsbedömning: Genomförd för andra året i rad; analyserar både interna och externa faktorer.

  • Nya initiativ: System för att främja biologisk mångfald och förbättrad mångfald och inkludering.

  • Investeringar i FoU: 308,4 miljarder won för låga koldioxidutsläpp.

  • Socialt värde: Genererade 514 miljarder won från miljöprodukter och tjänster.

Rapporten markerar SK Innovations fortsatta engagemang för att möta både inhemska och globala ESG-krav, samtidigt som de upprätthåller en aktiv dialog med olika externa intressenter.