Siemens rapport avslöjar hållbarhetsutmaningar för datacenter

Siemens 2024 data center sustainability report key findings

Siemens har släppt en rapport som avslöjar att datacenter når gränserna för sina bearbetningskapaciteter och energiförbrukning.

Rapporten uppmanar företag att säkra hållbara energikällor och omfördela kylinfrastruktur för att möta hög efterfrågan och miljöansvar. Datacenter förbrukar mellan 1 till 1,5 procent av den globala elektriciteten enligt International Energy Agency.

Siemens föreslår AI-driven White Space Cooling och anslutning till fjärrvärmenät för att optimera energieffektivitet och minska CO2-utsläpp.

Enligt Ciaran Flanagan, global försäljningschef för Data Center Verticals på Siemens, har många stora världens regeringar gjort stora åtaganden om avkarbonisering, och de har alla identifierat datacenterindustrin som en nyckelspelare i att driva avkarbonisering.

Fyra nyckelelement drivna av AI och transformativa teknologier är i hög efterfrågan: off-premises datacenter, Internet of Things, molntjänster och exponentiell tillväxt av artificiell intelligens.

Flanagan tillägger att vi kommer att se mer och mer reglering och mer behov av att rapportera om total energiförbrukning, energimix och kol kontra icke-kol. Mer reglering kommer, vilket kommer att driva behovet av mer kontroll, mer information och mer data.

Siemens hållbarhetsrapport 2024: Datacenter

Siemens senaste rapport belyser kritiska hållbarhetsutmaningar för datacenter—en sektor med växande energibehov och miljöpåverkan.

  • Energiförbrukning: Datacenter står för 1-1,5 % av global elförbrukning.
  • Hållbara lösningar: AI-driven White Space Cooling och fjärrvärmeanslutning föreslås.
  • Nyckelteknologier: Off-premises datacenter, IoT, molntjänster och AI.
  • Reglering: Ökad rapportering om energimix och koldioxidavtryck förväntas.

Rapporten betonar behovet av innovativa lösningar och striktare regleringar för att möta framtidens krav på energieffektivitet och hållbarhet.