SEFFA:s initiativ för att stärka samhällen och bekämpa klimatförändringar

SEFFA Nigeria organization history and mission
Källa: Nannews

SEFFA har stärkt samhällen i Jos och omgivningar för miljömässig hållbarhet. Organisationen fokuserar på hållbara jordbruksmetoder och miljöskydd.

Ett tre-dagars utbildningsprogram genomfördes i Jos med temat ”Bygga livsresiliens för klimatförändringar”. 48 unga flickor deltog i utbildningsprogrammet som pågick från 16 maj till 19 maj 2024.

”Sedan starten 2008 har SEFFA varit en central kraft i att stärka samhällen, särskilt kvinnor, för att förbättra deras försörjning och bidra till miljömässig hållbarhet,” säger Mrs Ololade Adegoke, verkställande direktör för SEFFA, till NAN.

SEFFA utbildar unga flickor om klimatförändringar och deras påverkan. ”Genom att utbilda unga flickor om klimatförändringar och dess effekter förbereder vi dem att ställa rätt frågor och vidta meningsfulla åtgärder för att möta dessa utmaningar,” förklarar Mrs Ololade Adegoke, verkställande direktör för SEFFA, i en intervju med NAN.

SEFFA samarbetar med olika organisationer för att främja klimatvänliga åtgärder. Den 14 maj 2024 distribuerade SEFFA jordbruksinsatser till samhällen i Gurapwana, Dahwol-Bob och Vom.

SEFFA:s insatser och påverkan

SEFFA, en organisation grundad 2008, har varit en drivkraft för miljömässig hållbarhet och samhällsstärkande i Nigeria. Fokus på att utbilda och stärka kvinnor och unga flickor.

  • Grundades: 2008
  • Verksamhetsområden: Hållbart jordbruk, miljöskydd, samhällsutveckling
  • Senaste initiativ: Tre-dagars utbildningsprogram i Jos (16-19 maj 2024)
  • Deltagare: 48 unga flickor
  • Samarbeten: Flera organisationer för klimatvänliga åtgärder
  • Nyckelperson: Mrs Ololade Adegoke, verkställande direktör

SEFFA:s arbete för att utbilda unga om klimatförändringar och deras effekter är avgörande för att bygga motståndskraftiga samhällen.