SEC:s klimatregel pausad: Vad händer nu?

Källa: Forbes

SEC antog en klimatrelaterad rapporteringsregel i mars 2024, men implementeringen pausades på grund av juridiska utmaningar.

Trots pausen fortsätter finansindustrin att driva på för efterlevnad av regeln. Branschen har sett en ökning av ESG- och hållbarhetsrapporter sedan Parisavtalet.

IFRS-standarder antogs globalt för hållbarhetsrapportering i juni 2023. Dessa standarder har blivit en viktig del av företagens rapporteringsprocesser.

Kostnaderna för att följa SEC:s regel uppskattas vara mycket höga, vilket driver på efterfrågan på konsulttjänster. Enligt Jon McGowan, advokat och skribent om ESG-policy, lagar och regleringar, till Forbes: ”SEC:s uppskattningar visar att de nödvändiga rapporteringskostnaderna kommer att vara höga.”

Förändringar i Regulation S-X beräknas kosta $500,000 för första året och $375,000 årligen. Emissionskontroll kan kosta mellan $50,000 till $150,000.

Jon McGowan tillägger i en intervju med Forbes: ”I min mening kommer SEC:s regel aldrig att träda i kraft. Åtminstone inte den nuvarande versionen.”

SEC:s klimatregel: juridiska utmaningar och kostnader

SEC:s klimatrelaterade rapporteringsregel, antagen i mars 2024, har stött på juridiska hinder som försenar dess implementering. Trots detta fortsätter finansindustrin att förbereda sig för efterlevnad.

  • Antagen: Mars 2024
  • Pausad: På grund av juridiska utmaningar
  • Kostnader för efterlevnad:
  • Regulation S-X: $500,000 första året; $375,000 årligen
  • Emissionskontroll: $50,000 till $150,000
  • Global standard: IFRS-standarder för hållbarhetsrapportering antagna juni 2023

Branschens ökade fokus på ESG och hållbarhetsrapporter visar att trots pausen, är förberedelserna för framtida reglering i full gång.