Schenectady tar itu med modeavfall genom innovativa evenemang

Schenectady County fashion waste statistics 2024
Källa: Dailygazette

Jasenya McCauley arbetar för att minska modeavfall i Schenectady genom att organisera evenemang. Två av dessa evenemang, Drip Drop och Pick-A-Fit, syftar till att främja hållbarhet och minska klädosäkerhet i samhället.

Schenectady County genererar över 7 200 ton modeavfall årligen, vilket står för 3,86% av kommunens kommunala fastavfall. ”’Schenectady County genererar för närvarande mer än 7 200 ton modeavfall vilket står för 3,86% av kommunens kommunala fastavfall,'” säger Jasenya McCauley, grundare av Styld n’ EMRGD, till Daily Gazette.

Evenemangen stöds av lokala miljögrupper och Schenectady County Recycles. McCauley hoppas att dessa evenemang blir regelbundna för att bekämpa textilavfall. ”’Vad jag skulle vilja att folk förstår om lokalt klädavfall är att – precis som allt annat – varje bit räknas,'” säger Khila Pecoraro, utbildare i återvinning och kompostering vid Cornell Cooperative Extension, till Daily Gazette.

McCauleys initiativ syftar till att göra en märkbar skillnad i samhället genom att minska mängden modeavfall och öka medvetenheten om hållbarhet.

Schenectady och modeavfall: En hållbarhetsutmaning

Schenectady County kämpar mot en växande mängd modeavfall, med innovativa evenemang som Drip Drop och Pick-A-Fit i spetsen. Jasenya McCauley och lokala miljögrupper arbetar tillsammans för att öka medvetenheten och minska klädosäkerheten.

  • Årligt modeavfall: Över 7 200 ton
  • Andel av kommunalt fastavfall: 3,86%
  • Stödjande organisationer: Schenectady County Recycles, lokala miljögrupper
  • Nyckelperson: Jasenya McCauley, grundare av Styld n’ EMRGD

Genom dessa initiativ hoppas Schenectady skapa en hållbar framtid—varje bit räknas.