Saudiarabien revolutionerar jordbruket med ny teknik

Saudi Arabia agriculture IoT technology advancements 2024

Saudiarabien genomgår en omvandling inom jordbruket genom att införa avancerade teknologier som Internet of Things (IoT).

Utmaningar som vattenbrist och ineffektiva metoder hanteras med hjälp av IoT-teknologier. Dessa teknologier förbättrar produktiviteten, resurseffektiviteten och hållbarheten inom jordbruket.

Bönder kan övervaka och hantera sina grödor och boskap mer effektivt med IoT. ”’Dessa teknologier gör det möjligt för bönder att övervaka och hantera sina grödor och boskap mer effektivt, vilket leder till bättre avkastning och minskade kostnader,'” säger Mahmoud Khairy, ekonom och policyrådgivare, till Arab News.

Det har skett en betydande ökning av användningen av dessa teknologier under de senaste fem åren. ”’Det har skett en betydande ökning av dessa relativt nya teknologier jämfört med, säg, för fem år sedan,'” påstår Phil Webster, partner på managementkonsultföretaget Arthur D. Little, i en intervju med Arab News.

IoT-revolutionen i Saudiarabiens jordbruk

Saudiarabien tar stora steg inom jordbruket genom att integrera IoT-teknologi—ett fokusområde för 2024. Denna teknologiska revolution syftar till att öka produktiviteten, effektiviteten och hållbarheten.

  • IoT-teknologier: Användning av sensorer, drönare och automatiserade bevattningssystem.

  • Produktivitetsökning: Betydande förbättringar i avkastning och resurseffektivitet.

  • Hållbarhet: Minskad vattenförbrukning tack vare IoT-styrda bevattningssystem.

  • Investeringar: Stöd från både regering och privata sektorn för IoT-projekt.

Med dessa framsteg förväntas Saudiarabiens jordbrukssektor bli en modell för hållbar och effektiv matproduktion.