Rädslan för att uppfattas som smutsig påverkar våra tvättvanor mer än miljömedvetenhet

Källa: Phys

En studie från Chalmers tekniska högskola visar att rädslan för att uppfattas som smutsig är en starkare drivkraft än miljömedvetenhet när det gäller tvättvanor. Studien, publicerad i PLOS ONE, undersöker psykologiska faktorer bakom överdriven tvättning och föreslår att nuvarande kampanjer misslyckas eftersom de inte tar hänsyn till dessa faktorer.

Människor tvättar sina kläder oftare på grund av en rädsla för att uppfattas som smutsiga. Känslan av avsky är en stark drivkraft som påverkar tvättbeteendet mer än miljömedvetenhet. Enligt Erik Klint, doktorand vid avdelningen för miljösystemanalys vid Chalmers, ”Även om maskinerna har blivit mer energieffektiva, är det hur ofta vi väljer att tvätta som har störst påverkan på klimatet—och vi har aldrig tvättat så mycket som vi gör idag. Samtidigt verkar de flesta av oss vara ointresserade av att ändra våra tvättvanor för att minska klimatpåverkan.”

Nuvarande kampanjer för att minska tvättning misslyckas eftersom de inte tar hänsyn till psykologiska faktorer. ”Det spelar ingen roll hur vettigt och forskningsbaserat ett argument du har, om de går emot människors olika drivkrafter, som viljan att känna en känsla av tillhörighet till en grupp, så kommer de inte att fungera,” säger Erik Klint till Phys.org.

För att minska miljöpåverkan föreslås att använda kläder mer innan de tvättas och att använda andra metoder som att vädra eller borsta av kläder. Studien baseras på två olika undersökningar med cirka 1 000 respondenter per undersökning. 16–35% av de globala utsläppen av mikroplaster kommer från tvättning av syntetiska fibrer.

Tvättvanor och psykologiska faktorer: Chalmers studie

En studie från Chalmers tekniska högskola, publicerad i PLOS ONE, undersöker tvättvanor och de psykologiska faktorer som påverkar dessa beteenden. Forskningen syftar till att förstå motivationerna bakom tvättpraktiker och hur de påverkas av olika psykologiska determinanter.

  • Studieutförare: Chalmers tekniska högskola
  • Publicerad i: PLOS ONE
  • Fokus: Tvättvanor och psykologiska faktorer
  • Huvudsyfte: Förstå motivationer bakom tvättbeteenden

Studien belyser hur psykologiska faktorer som avsky och sociala normer spelar en större roll än miljömedvetenhet i människors tvättvanor. Denna insikt kan bidra till att utforma effektivare kampanjer för att minska tvättfrekvensen och därmed miljöpåverkan.