Pratt Institute utser nya stipendiater för hållbarhetsforskning

Diamonstein-Spielvogel Fellowship program Pratt Institute
Källa: Pratt

Amira Chowyuk och Donavon Falls har valts ut för det tredje och sista året av Diamonstein-Spielvogel Fellowship-programmet.

Fellowship-programmet skapar möjligheter för klimatforskning inom design och arkitektur vid Pratt Institute. Programmet stöds av Diamonstein-Spielvogel Foundation och fokuserar på att utveckla lösningar för klimatförändringar och sociala frågor.

Chowyuk, som studerar MS Packaging, Identities, and Systems Design, fokuserar på hållbarhet och ekodesign med intresse för biomaterial och biobaserade produktionssystem. ”Jag vill skapa cirkulära, regenerativa designer som är inspirerade av naturen, väcker nyfikenhet och bidrar till en blomstrande bioekonomi,” säger Chowyuk till Pratt Institute.

Falls, som studerar MLA, undersöker naturbaserade lösningar för att bekämpa klimatförändringar och social orättvisa genom landskapsarkitektur. ”Jag vill undersöka tillämpningen av naturbaserade lösningar för att bekämpa klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och social orättvisa,” meddelar Falls till Pratt Institute.

Tidigare stipendiater inkluderar Race Calderin, Tarin Jones, Madelyn Townsend och Leslie Trotter.

Diamonstein-Spielvogel Fellowship-programmet 2024

Pratt Institute fortsätter att främja hållbarhetsforskning genom sitt prestigefyllda fellowship-program. Två nya stipendiater har valts ut för att bidra till klimatlösningar och social rättvisa.

  • Stipendiater 2024: Amira Chowyuk (MS Packaging, Identities, and Systems Design) och Donavon Falls (MLA)

  • Forskningsfokus:

  • Chowyuk: Hållbarhet och ekodesign; biomaterial och biobaserade produktionssystem.
  • Falls: Naturbaserade lösningar; klimatförändringar och social rättvisa genom landskapsarkitektur.

  • Tidigare stipendiater: Race Calderin, Tarin Jones, Madelyn Townsend, Leslie Trotter

Programmet, stödd av Diamonstein-Spielvogel Foundation, skapar banbrytande möjligheter inom design och arkitektur för att möta vår tids mest pressande utmaningar.