Ny teknik revolutionerar hållbarheten inom biopharma

Imperial College London biopharma sustainability digital tools 2024
Källa: Genengnews

Biopharmaindustrin står inför en omvälvning när det gäller hållbarhet, med innovativa bioprocesseringsteknologier och idéer från ’Industry 5.0’ som centrala element.

Forskning från Imperial College London visar att nya digitala verktyg utvecklas för att hjälpa läkemedelsföretag att förstå deras miljöpåverkan. Dessa verktyg är avgörande för att identifiera hållbara produkter och processer.

Enligt Miriam Sarkis, doktorand, är det för närvarande utmanande att identifiera mer eller mindre hållbara produkter eftersom processerna är produktspecifika och varierar mellan företag.

Stora mängder vatten behövs för cellodling i uppströmsprocesser, medan harts och lösningsmedel utgör stora utmaningar i nedströmsprocesser. Övergång till engångsutrustning kan minska vattenbehovet för rengöring mellan batcher, vilket är ett viktigt steg mot hållbarhet.

Kontinuerlig tillverkning framhålls som en metod för att minska både kostnader och miljöpåverkan. Cleo Kontoravdi, professor och medförfattare, säger att processintensifiering genom kontinuerlig tillverkning hjälper till att sänka kostnader och miljöpåverkan per enhetsprodukt och är säkert den hållbara vägen framåt för sektorn.

Trots dessa framsteg kvarstår tekniska och regulatoriska utmaningar som måste övervinnas för att fullt ut kunna implementera dessa hållbara lösningar.

Banbrytande digitala verktyg för hållbar biopharma

Innovativa digitala verktyg utvecklade för att förbättra hållbarheten inom biopharmaindustrin. Forskning och utveckling från ledande akademiska institutioner driver framstegen.

  • Fokusområde: Hållbarhet i biopharma
  • Nyckelteknologi: Digitala verktyg för miljöpåverkan
  • Utmaningar: Produkt- och företagsspecifika processer
  • Vattenanvändning: Kritiska för cellodling
  • Materialutmaningar: Harts och lösningsmedel i nedströmsprocesser
  • Lösning: Engångsutrustning och kontinuerlig tillverkning

Dessa teknologier och metoder kan drastiskt minska miljöpåverkan och kostnader, men tekniska och regulatoriska hinder kvarstår.