New Jerseys största energibesparingsprojekt påbörjas i Jersey City

Jersey City Public Schools energy savings project 2024 details
Källa: Njbiz

Arbetet med New Jerseys största energibesparingsprojekt har påbörjats i Jersey City Public Schools. Projektet, som kostar 122 miljoner dollar, finansieras utan kostnad för invånare eller skattebetalare.

Projektet inkluderar installation av nya LED-lampor, uppgraderade automationssystem, solenergi, förbättrade värme- och kylsystem samt vattenbesparingsåtgärder. Totalt kommer 31 skolor att generera nästan 11 miljoner kWh elektricitet från förnybar solenergi, vilket motsvarar 42% av distriktets energibehov.

Enligt NJBIZ säger Norma Fernandez, Superintendent för Jersey City Public Schools District, att ”ESIP kommer att göra det möjligt för Jersey City Public Schools att inte bara minska energiförbrukningen utan också förbättra hållbarheten i våra anläggningar. Genom att spara energi kan skoldistriktet avsevärt minska sina energikostnader – vilket genererar besparingar som kan återinvesteras i att förbättra anläggningar och infrastruktur.”

Projektet förväntas spara distriktet cirka 88 miljoner dollar över de kommande 20 åren och minska dess koldioxidavtryck. Dessutom syftar projektet till att inspirera elever att överväga karriärer inom teknik och förnybar energi.

Dennis Frohnapfel, tillförordnad skoladministratör för distriktet, meddelar till NJBIZ att ”Genom att samarbeta med DCO Energy på detta ESIP kan vi modernisera distriktets anläggningar samtidigt som vi använder energibesparande åtgärder för att finansiera kapitalförbättringar som distriktet annars skulle ha svårt att finansiera – allt till förmån för våra elever.”

New Jerseys största energibesparingsprojekt

Jersey City Public Schools påbörjar sitt mest ambitiösa energibesparingsprojekt hittills—ett initiativ som kostar 122 miljoner dollar men finansieras utan kostnad för invånare eller skattebetalare.

  • Projektstart: 2024
  • Budget: 122 miljoner dollar
  • Finansiering: Ingen kostnad för invånare eller skattebetalare
  • Huvudåtgärder:
  • Installation av nya LED-lampor
  • Uppgraderade automationssystem
  • Solenergiinstallationer
  • Förbättrade värme- och kylsystem
  • Vattenbesparingsåtgärder

Totalt kommer 31 skolor att generera nästan 11 miljoner kWh elektricitet från förnybar solenergi—motsvarande 42% av distriktets energibehov.

Projektet förväntas spara cirka 88 miljoner dollar över de kommande 20 åren och minska koldioxidavtrycket avsevärt. Ett inspirerande steg mot hållbarhet och framtida energilösningar.