Montefiore Health System får nationellt erkännande för miljöhållbarhet

Practice Greenhealth Partner for Change Awards 2024 winners list
Källa: Bxtimes

Montefiore Health System har fått nationellt erkännande för sina insatser inom miljöhållbarhet. Bronx och Lower Westchester sjukhuscampus fick Practice Greenhealth’s Partner for Change Awards.

Montefiore har minskat sina växthusgasutsläpp med 30% sedan 2007. De har också avlett 40,000 pund engångsmedicinska enheter från soptippar.

Aharon Kestenbaum, direktör för energi och hållbarhet vid Montefiore Health System, säger till Bronx Times: ”Att koncentrera sig på förnybara energikällor, renare luft, säkrare användning av kemikalier och att utöka välfärdsprogram på arbetsplatsen för att inkludera miljövänliga metoder är bara några av de många pågående insatser vi har för att förbättra hälsan i våra samhällen.”

Montefiore har också genomfört initiativ som att städa upp parker och plantera träd i samarbete med lokala organisationer samt en kampanj för växtbaserad kost för anställda.

”Att uppnå ett godkännande från Practice Greenhealth, nationens ledande organisation dedikerad till miljöhållbarhet inom sjukvården, betyder att vi fortsätter att röra oss i rätt riktning,” tillägger Kestenbaum i en intervju med Bronx Times.

Montefiore planerar att släppa en hållbarhetsrapport senare i år som kommer att innehålla ytterligare insatser för miljövänliga metoder.

Montefiore Health System: Miljöhållbarhet i fokus

Montefiore Health System har nyligen fått nationellt erkännande för sina miljöinsatser—ett bevis på deras engagemang för en hållbar framtid.

  • Utmärkelse: Practice Greenhealth’s Partner for Change Awards 2024
  • Minskade utsläpp: 30% minskning av växthusgaser sedan 2007
  • Avfallshantering: 40,000 pund engångsmedicinska enheter avledda från soptippar
  • Nyckelinitiativ: Förnybar energi, renare luft, säkrare kemikalieanvändning, miljövänliga arbetsplatsprogram

Montefiore fortsätter att leda vägen inom sjukvårdens miljöhållbarhet—ett föredöme för andra institutioner.