Miljömedvetenhet förändrar däckmarknaden

Hankook Tire sustainability initiatives 2024
Källa: Jewishlink

Miljömedvetenhet påverkar konsumenters köpbeslut, inklusive däck. Enligt en undersökning av Hankook Tire är många förare villiga att betala mer för hållbart tillverkade däck.

Nästan två tredjedelar av förarna (64%) är sannolikt att köpa däck från ett varumärke känt för sina hållbarhetsmetoder, enligt Gauge Index survey.

Generation Z visar större intresse för hållbara däck jämfört med äldre generationer. 71% av Gen Z-respondenterna är mer benägna att köpa däck från ett varumärke känt för sina hållbarhetsmetoder, jämfört med 53% av Boomers, enligt Gauge Index survey.

Materialens hållbarhet och däckens livslängd är viktiga faktorer för konsumenter. 58% av Gen Z anser att hållbara material är viktiga, medan endast 33% av Boomers delar samma åsikt.

Det finns ett växande intresse för att återanvända gamla däck, till exempel som trädgårdsplanterare. 17% av respondenterna är intresserade av att återanvända däck på detta sätt.

Hållbarhetsinitiativ inom däckindustrin 2024

Miljömedvetenhet driver förändringar inom däckmarknaden—en trend som Hankook Tire har anammat med flera initiativ.

  • Gröna material: Ökad användning av återvunna och biologiskt nedbrytbara material.
  • Produktionsprocesser: Minskade koldioxidutsläpp genom energieffektiv teknik.
  • Livscykelhantering: Program för återvinning och återanvändning av gamla däck.
  • Konsumentengagemang: Utbildningskampanjer om hållbar körning och däckunderhåll.

Dessa åtgärder speglar en bredare trend inom industrin—att balansera prestanda med miljöansvar.