Microsofts nya satsning på koldioxidkrediter

Microsoft carbon negative goal 2030
Källa: Esgtoday

Microsoft har ingått ett avtal med Indigo Ag för att köpa 40 000 ton koldioxidkrediter. Indigo Ag, som grundades 2013, främjar regenerativa jordbruksmetoder för att minska miljöpåverkan och förbättra jordbrukets lönsamhet och hållbarhet.

Indigo Ag har hittills avlägsnat över 340 000 ton utsläpp och sparat mer än 19 miljarder liter vatten. Enligt Dean Banks, VD på Indigo Ag, är ”dagens tillkännagivande en viktig milstolpe för Indigos koldioxidprogram och vårt växande utbud av jordbruksbaserade hållbarhetslösningar. Microsoft är en ledare inom företagsklimatåtgärder, en mycket inflytelserik aktör inom koldioxidavlägsnande och delar vårt engagemang för att stödja övergången till ett mer motståndskraftigt och hållbart jordbrukssystem,” säger Banks till ESG Today.

Microsoft strävar efter att bli koldioxidnegativt till 2030. Företaget har nyligen köpt 8 miljoner ton koldioxidkrediter från BTG Pactual Timberland Investment Group. Brian Marrs, Senior Director of Energy and Carbon Removal på Microsoft, förklarar i en intervju med ESG Today att ”restaurering av organiskt kol i jord är avgörande för framtidens livsmedelssystem, ekonomier och klimatförändringsbegränsning. Vi är glada att samarbeta med Indigo Ag för att främja både antagandet av regenerativa jordbruksmetoder och den vetenskapliga evidensbasen för organiskt kol i jord.”

Indigo Ag:s arbete med att främja regenerativa jordbruksmetoder är en del av en bredare trend inom hållbarhet och klimatförändringsbekämpning. Företagets insatser har inte bara minskat utsläppen utan också bidragit till bättre vattenförvaltning och ökad biodiversitet.

Microsofts senaste initiativ är en del av deras övergripande strategi för att minska sitt klimatavtryck och stödja hållbara jordbruksmetoder globalt.

Microsofts klimatmål och initiativ

Microsoft har satt ambitiösa klimatmål för att minska sitt klimatavtryck och stödja hållbara jordbruksmetoder globalt. Företagets senaste initiativ är en del av deras övergripande strategi för att bli koldioxidnegativa till 2030.

  • Koldioxidkrediter: Köpt 40 000 ton från Indigo Ag.
  • Tidigare köp: 8 miljoner ton från BTG Pactual Timberland Investment Group.
  • Mål: Koldioxidnegativt till 2030.
  • Fokusområden: Regenerativa jordbruksmetoder och restaurering av organiskt kol i jord.

Genom dessa åtgärder strävar Microsoft efter att inte bara minska sina egna utsläpp utan också att främja hållbarhet och klimatförändringsbekämpning globalt.