Ledare inom livsmedelsindustrin säkra på hållbarhetsmål, men stora utmaningar kvarstår

Quantis 2024 food and beverage industry sustainability report

En ny rapport från Quantis avslöjar att 76% av ledarna inom livsmedels- och dryckesindustrin är säkra på att nå sina hållbarhetsmål till 2030.

Trots denna optimism saknas viktiga delar i deras handlingsplaner. Enligt rapporten prioriterar 62% av de tillfrågade hållbara förpackningar för det kommande året. Däremot är andra viktiga områden som portföljomdesign, regenerativt jordbruk och växtbaserade initiativ lågt prioriterade.

Krystle Morrison, författare till rapporten, säger till Quantis: ”Ungefär tre av fyra (76%) ledare inom livsmedels- och dryckesindustrin uttryckte förtroende för sina hållbarhetsplaner och kapacitet att uppnå miljömål till 2030.”

En annan stor utmaning som lyfts fram i rapporten är komplexiteten i leveranskedjan. Mer än 40% av de tillfrågade nämnde detta som deras största hinder, följt av svårigheten att avsätta medel för att minska miljöpåverkan. Morrison förklarar: ”Mer än 40% av de tillfrågade nämnde komplexiteten i leveranskedjan som deras största utmaning, följt av att avsätta medel för att minska miljöpåverkan.”

Dessutom har 26% av de tillfrågade problem med att skapa tydliga handlingsplaner. Brist på avdelningsövergripande stöd är också en betydande utmaning som påverkar deras förmåga att genomföra hållbarhetsinitiativ effektivt.

Rapporten understryker behovet av att adressera dessa utmaningar för att säkerställa att hållbarhetsmålen kan uppnås inom den angivna tidsramen.

Hållbarhetsutmaningar inom livsmedelsindustrin 2024

En ny rapport belyser de största utmaningarna och prioriteringarna för att nå hållbarhetsmål till 2030. Trots optimism bland ledare kvarstår flera hinder.

  • Förtroende för hållbarhetsmål: 76% av ledarna är säkra på att nå målen.
  • Prioriterade områden: 62% fokuserar på hållbara förpackningar.
  • Lågt prioriterade områden: Portföljomdesign, regenerativt jordbruk, växtbaserade initiativ.
  • Största utmaningar:
  • Komplexitet i leveranskedjan (över 40%)
  • Svårighet att avsätta medel för miljöåtgärder
  • Brist på tydliga handlingsplaner (26%)
  • Avdelningsövergripande stöd

Rapporten understryker behovet av att övervinna dessa hinder för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås inom den angivna tidsramen.