Klimatfinansieringens roll i den globala ekonomiska omställningen

MSCI Capital for Climate Conference London 2024 highlights

Klimatfinansiering ses som en kritisk katalysator för en global ekonomisk omställning. På MSCI:s Capital for Climate Conference i London betonades behovet av att finansiärer guidar investerare mot gröna investeringar.

Enligt Ashley Lester, Chief Research Officer på MSCI, är frågan vi står inför idag: ”vilken roll kommer kapital att spela i att forma den nya världen? Hur bedömer vi de många riskerna och möjligheterna kring klimatförändringar? Att bara förlita sig på regeringar skulle vara att abdikera vårt ansvar. Vårt uppdrag är att ge investerare handlingsbar klimatdata och modeller,” säger Lester till Sustainability Magazine.

Det framhölls att det kommer att krävas 4-6 biljoner USD för att återställa den globala ekonomin. Rhian-Mari Thomas, CEO på Green Finance Institute, påpekade att ”hur använder vi finansiering som en facilitator? Det kommer att krävas 4-6 biljoner USD för att grundligt återställa den globala ekonomin. Det är den största omfördelningen av kapital vi någonsin har sett,” enligt Sustainability Magazine.

Gröna obligationer lyftes fram som ett transparent och värdefullt verktyg för att driva den gröna omställningen, särskilt i tillväxtmarknader. Företag befinner sig i olika stadier av klimatinvesteringar, med de flesta i de tidiga stadierna.

Höjdpunkter från MSCI Capital for Climate Conference

MSCI:s Capital for Climate Conference i London 2024 satte fokus på klimatfinansieringens avgörande roll i den globala ekonomiska omställningen. Ledande experter och finansiärer diskuterade strategier för att styra kapital mot hållbara investeringar.

  • Krav på kapital: 4-6 biljoner USD för global ekonomisk återställning.
  • Nyckelpersoner: Ashley Lester (MSCI), Rhian-Mari Thomas (Green Finance Institute).
  • Verktyg: Gröna obligationer—särskilt viktiga för tillväxtmarknader.
  • Utmaningar: Bedömning av risker och möjligheter kring klimatförändringar.

Konferensen betonade vikten av att inte enbart förlita sig på regeringar, utan att finansiärer måste ta ansvar genom att erbjuda handlingsbar klimatdata och modeller.