Kalifornien inför nya klimatkrav för företag

California new climate reporting requirements 2026 details
Källa: Finextra

Företagsfinans- och treasuryteam måste vara redo att följa nya rapporteringskrav för koldioxid- och metanutsläpp.

Kalifornien kommer att kräva att större företag rapporterar sina klimatutsläpp enligt en global standard från och med 2026.

Mindre företag med en omsättning på över 500 miljoner dollar måste rapportera vartannat år, medan större företag med över 1 miljard dollar i intäkter måste rapportera årligen.

”Många av mina kunder har mycket höga klimatåtaganden. Det är definitivt ’E’ i ESG, men vi behöver inte kalla det ’ESG’. Vad det egentligen handlar om är hållbarhet – hållbarhet för denna planet, ja – men också hållbarhet för kassaflöden. Vi försöker förstå materiella faktorer,” säger Taylor Anderson, chef för hållbara portföljlösningar, Amerika, för DWS, till Finextra.

ESG-principer och åtaganden är inte nya, men de får en ny betydelse i dagens affärsklimat.

”ESG betyder många saker för många olika människor. Den äldsta formen av ESG-investering (styrning), en av de första pensionsfonderna, var från kyrkan, och deras policy var bara ’investera inte i alkohol eller spel’ och liknande saker,” påstår Rob Du Boff, senior ESG-analytiker, Bloomberg Intelligence, i en intervju med Finextra.

Treasury-team kan spela en ledande roll i att säkerställa att deras företag följer regler och bidrar till hållbarhet.

Omkring 15 000 företag kommer att påverkas av Kaliforniens nya regler.

Kaliforniens nya klimatkrav för företag

Kalifornien inför strikta klimatrapporteringskrav för företag från 2026. Syftet är att öka transparensen och hållbarheten inom näringslivet.

  • Startår: 2026
  • Rapporteringsfrekvens:
  • Företag med >1 miljard dollar i intäkter: Årligen
  • Företag med >500 miljoner dollar i intäkter: Vartannat år
  • Påverkade företag: Cirka 15 000
  • Rapporteringsstandard: Global standard för koldioxid- och metanutsläpp

Dessa krav speglar en global trend mot ökad miljömedvetenhet och hållbarhet, vilket ställer nya krav på företagens treasury- och finansavdelningar.