Insändarfråga: Why does the Suez Canal keep getting blocked and what is the … solution?

Why does the Suez Canal keep getting blocked and what is the ...

Robert på Twitter skrev precis ett DM till oss och frågade: Why does the Suez Canal keep getting blocked and what is the … solution? Vi valde att skriva en artikel på svenska men jag kommer att bifoga en översatt version till Robert så snart jag kan!

Suezkanalen är en av världens viktigaste handelsrutter, med cirka 12% av den globala handeln som passerar genom den smala vattenvägen varje år. Men på senare tid har kanalen drabbats av upprepade störningar och blockeringar, vilket har orsakat stora problem för den internationella sjöfarten.

Attacker och olyckor

En av de främsta orsakerna till de senaste störningarna i Suezkanalen är attacker från Houthi-rebeller i Jemen. I december 2023 ledde en robotattack till att flera fartyg skadades och kanalen stängdes tillfälligt. Detta tvingade över 100 containerfartyg att ta en omväg runt Afrika, vilket ökade leveranstiderna med 3-4 veckor.

Utöver avsiktliga attacker har Suezkanalen också drabbats av olyckor. 2021 gick containerfartyget Ever Given på grund och blockerade kanalen i sex dagar, vilket orsakade enorma förseningar och kostnader för sjöfartsindustrin.

Ökade kostnader och förseningar

Störningarna i Suezkanalen har lett till kraftigt ökade fraktkostnader, med prisökningar på upp till 400% på vissa rutter. Omdirigering av trafik runt Afrikas sydspets lägger till 12-20 dagar på resan, vilket binder upp en betydande del av världens fraktkapacitet.

Förseningarna påverkar inte bara sjöfartsindustrin utan även företag och konsumenter över hela världen. Längre leveranstider och högre kostnader kan leda till varubrist och prisökningar, särskilt om störningarna blir långvariga.

Ekonomiska konsekvenser

Egyptens ekonomi är starkt beroende av intäkterna från Suezkanalen, som uppgick till 5,6 miljarder dollar 2020. Hittills i år har trafiken genom kanalen minskat med 64% jämfört med förra året, vilket innebär ett betydande inkomstbortfall för landet.

Störningarna påverkar också den globala oljemarknaden, eftersom många olje- och gastankers passerar genom Suezkanalen. Ökade fraktkostnader och längre transporttider kan leda till högre energipriser för konsumenterna.

Förbättrad beredskap

Efter blockeringen av Ever Given 2021 har många företag förbättrat sin beredskap för leveransstörningar. Istället för att förlita sig på ”just-in-time”-leveranser har fler gått över till ett ”just-in-case”-tänkande, med större lager av kritiska komponenter.

Trots detta är den globala handeln fortfarande sårbar för störningar i viktiga transportleder som Suezkanalen. Ytterligare åtgärder, som ökad säkerhet och alternativa rutter, kan behövas för att minska riskerna i framtiden.

Suezkanalen fortsätter att vara en avgörande länk i den globala handelskedjan, men de senaste störningarna har visat hur sårbara vi är för avbrott i denna smala vattenväg. Företag, regeringar och konsumenter över hela världen påverkas när Suezkanalen blockeras, och det är tydligt att mer behöver göras för att säkerställa en stabil och pålitlig passage för världshandeln.