Indiens ekonomiska tillväxt och hållbarhetsutmaningar

India GDP growth forecast 2025 compared to Japan

Indien har uppnått betydande framsteg i BNP-tillväxt och förväntas överträffa Japan år 2025.

Den ökande konsumtionen i Indien har allvarliga konsekvenser för hållbarhet och långsiktig ekonomisk och social välfärd. Hög konsumtion leder till resursutarmning, miljöförstöring och ökade koldioxidutsläpp.

Inkomstskillnader i Indien gör att fördelarna med hög konsumtion inte fördelas jämnt. Urban hushålls genomsnittliga månatliga konsumtionsutgifter ökade med 33,5 % till ₹3,510 sedan 2011-12, medan landsbygdens genomsnittliga månatliga konsumtionsutgifter ökade med 40,42 % till ₹2,008.

Totalt genereras 160038,9 ton fast avfall per dag i Indien, varav 50 % behandlas, 18,4 % deponeras och 31,7 % är oregistrerat.

”När indierna omfamnar en kultur av ’önskemål’ över ’behov’, finns det en växande brådska att ta itu med de ohållbara konsumtionsmönstren,” säger Kajleen Kaur, lektor vid Sri Guru Gobind Singh College of Commerce, University of Delhi, till The Northlines.

För att uppnå hållbar ekonomisk tillväxt måste konsumtionsmönster bli mer miljövänliga och socialt ansvariga. ”För att säkerställa att hög konsumtion bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt, måste vi uppmuntra konsumtionsmönster som är miljövänliga och socialt ansvariga,” tillägger Kaur i en intervju med The Northlines.

Indiens BNP-prognos 2025 jämfört med Japan

Enligt IMF:s senaste uppskattning kommer Indiens nominella BNP att överträffa Japans år 2025, vilket gör Indien till världens fjärde största ekonomi—ett år tidigare än tidigare förutspått.

  • Indiens BNP 2025: $4.3398 biljoner
  • Japans BNP 2025: $4.3103 biljoner
  • Indiens BNP-tillväxt (jan-mar 2023): 7,8 %
  • Asiens andel av global BNP-tillväxt 2024: 60 %, ledd av Indien

Denna milstolpe markerar en betydande förändring i den globala ekonomiska ordningen, med Asien som en drivande kraft bakom tillväxten.