Hur många miljoner är en miljard?

Hur många miljoner är egentligen en miljard?

En miljard. Det är ett tal som ofta slängs omkring i media, i politiska debatter och i diskussioner om ekonomi. Men hur många miljoner är egentligen en miljard?

Svaret är enkelt: en miljard är lika med tusen miljoner.

$$1 \text{ miljard} = 1000 \text{ miljoner}$$

Eller om man vill skriva det med siffror:

$$1000000000 = 1000 \times 1000000$$

Förvirring kring miljard och biljon

Något som kan skapa förvirring är att ordet ”miljard” betyder olika saker i olika delar av världen. I de flesta europeiska länder, inklusive Sverige, betyder miljard $$10^9$$ (tusen miljoner). Men i USA och moderna Storbritannien betyder ”billion” $$10^9$$, alltså det vi i Sverige kallar miljard.

Historiskt sett har även Storbritannien använt den ”långa skalan” där en miljard betyder en miljon miljoner ($$10^{12}$$). Men under inflytande av amerikansk användning har man övergått till den ”korta skalan” med miljard som tusen miljoner.

Så när man läser internationella texter är det viktigt att ha koll på vilken definition som används.

Miljard jämfört med andra stora tal

En miljard kan lätt blandas ihop med liknande stora tal som biljon och trillion. Men det finns en tydlig skillnad:

  • En miljard = 1000 miljoner = $$10^9$$

  • En biljon = 1000 miljarder = $$10^{12}$$

  • En trillion = 1000 biljoner = $$10^{18}$$

Så en biljon är tusen gånger större än en miljard. Och en trillion är en miljon gånger större än en miljard.

Sätta miljarden i perspektiv

En miljard är ett nästan ofattbart stort tal. Här är några exempel för att sätta det i perspektiv:

  • En miljard sekunder är ungefär 31,7 år

  • En miljard minuter är runt 1900 år

  • Jordens befolkning är nästan 8 miljarder

  • Världens samlade BNP är runt 100 biljoner dollar

Så en miljard är verkligen en enorm mängd, oavsett om det handlar om sekunder, kronor eller människor.

Miljarder i hållbar teknik och företagande

Inom hållbar teknik och företagande talas det ofta om miljardinvesteringar och miljardomsättningar. Omställningen till förnybar energi, elektrifiering av transporter och energieffektivisering av byggnader kommer alla att kräva enorma summor.

Flera företag, så kallade ”gröna jättar”, omsätter redan miljarder dollar på hållbara produkter och tjänster. Exempel är Tesla, Ikea, Toyota och Whole Foods. Deras framgångar visar att hållbarhet och lönsamhet går att förena.

Samtidigt uppskattas att världsekonomin förlorar biljoner dollar varje år på grund av korruption, skatteflykt och penningtvätt, dokumenterat i läckor som Panama Papers. Summor som skulle kunna investeras i en hållbar omställning istället.

Så nästa gång du hör talas om miljardsatsningar eller miljardförluster, tänk på att det handlar om tusentals miljoner kronor. Pengar som kan göra stor skillnad, på gott och ont, för människor och miljö.