Hållbarhetstrenden förändrar livsmedelsindustrin i Nederländerna

Maurits Steverink True Food Projects FreshPlaza.com 2024
Källa: Freshplaza

Totala livsmedelsförsäljningen i Nederländerna ökade med 9,5% år 2023. Denna ökning återspeglar en växande konsumentefterfrågan på hållbara alternativ.

Försäljningen av oberoende etiketter ökade med 22%, vilket erbjuder hållbara alternativ till konsumenter. Etiketter som ”On the Way to PlanetProof” används nu som inköpsvillkor av vissa stormarknader.

Den nederländska regeringen har lanserat Supermarkets Sustainability Dashboard för att öka transparensen inom stormarknadernas hållbarhetsinsatser. Detta initiativ syftar till att ge konsumenterna bättre insyn i hur deras val påverkar miljön.

Rättvis kompensation till odlare är nödvändig för att göra systemet rättvist och effektivt. Enligt FreshPlaza.com säger Maurits Steverink, kedjechef på True Food Projects, att ”Ju bättre etiketten är känd, desto fler människor är villiga att betala ett högre pris.”

Steverink tillägger också att ”Hållbarhetstrenden blir bara starkare, vilket erbjuder en möjlighet att vara en aktiv marknadsdeltagare som kedjespelare,” enligt FreshPlaza.com.

Maurits Steverink och hållbarhetsrevolutionen

Maurits Steverink, kedjechef på True Food Projects, är en nyckelspelare i den nederländska livsmedelsindustrins hållbarhetsomvandling. Hans insikter och initiativ har bidragit till att forma en mer transparent och rättvis marknad.

  • Roll: Kedjechef på True Food Projects
  • Citat: Ju bättre etiketten är känd, desto fler människor är villiga att betala ett högre pris.
  • Initiativ: Supermarkets Sustainability Dashboard
  • Effekt: 22% ökning i försäljning av hållbara etiketter

Steverink betonar vikten av rättvis kompensation till odlare och ser hållbarhetstrenden som en möjlighet för aktiva marknadsdeltagare.