Hållbarhet inom hälso- och sjukvården: En kritisk fråga

Shreya Doshi MBBS FAAP Children's National Hospital Washington DC profile

Hållbarhet inom hälso- och sjukvården innebär att minska utsläppen av växthusgaser från sjukhus och kliniker. Enligt Shreya Doshi, MBBS, FAAP, barnläkare och infektionssjukdomsforskare vid Children’s National Hospital i Washington, DC, ”Hållbarhet inom hälso- och sjukvården innebär att ta hänsyn till hur hälso- och sjukvårdssystemet, våra sjukhus och kliniker, har påverkat utsläppen av växthusgaser,” rapporterar Contemporary Pediatrics.

Barn är särskilt sårbara för effekterna av klimatförändringar. Doshi påpekar att ”Vid denna tidpunkt ser vi så många händelser runt om i världen som är relaterade till extremt väder eller klimatförändringar. Barn tenderar att vara några av de mest sårbara människorna eftersom de växer och de behöver en god, hälsosam miljö och hälsosam mat för att växa.”

WHO:s One Health-plan syftar till att balansera och optimera hälsan hos människor, djur och ekosystem. Planen betonar vikten av att integrera olika sektorer för att uppnå hållbarhet och minska klimatförändringarnas påverkan på hälsan.

Hälso- och sjukvårdssystemet i USA står för 8,5% av landets totala utsläpp av växthusgaser. Av dessa utsläpp kommer 35% från sjukhusmiljön. Detta understryker behovet av att implementera hållbara metoder inom hälso- och sjukvården för att minska dess miljöpåverkan.

Shreya Doshi: Ledande inom hållbar hälso- och sjukvård

Dr. Shreya Doshi, barnläkare och infektionssjukdomsforskare vid Children’s National Hospital i Washington, DC, är en framstående röst inom hållbar hälso- och sjukvård. Med en passion för att minska sjukvårdens klimatpåverkan, arbetar hon aktivt för att integrera hållbara metoder i vårdsektorn.

  • Titel: MBBS, FAAP
  • Specialitet: Barnläkare och infektionssjukdomsforskare
  • Sjukhus: Children’s National Hospital, Washington, DC
  • Fokusområden: Hållbar hälso- och sjukvård, klimatpåverkan, barnhälsa
  • Citat: Barn tenderar att vara några av de mest sårbara människorna eftersom de växer och de behöver en god, hälsosam miljö och hälsosam mat för att växa.

Dr. Doshi betonar vikten av att minska växthusgasutsläppen från sjukhus och kliniker för att skydda framtida generationers hälsa.