FuturePlus och CorpCare samarbetar för att förbättra hållbarhetsarbetet i Karibien

FuturePlus technology ESG reporting
Källa: Techtimes

FuturePlus och CorpCare har ingått ett partnerskap för att förbättra hållbarhetsarbetet i Karibien. Genom att använda FuturePlus teknologi kommer CorpCare att komplettera sina ESG-konsulttjänster och hjälpa företag att uppfylla internationella hållbarhetsstandarder.

Partnerskapet syftar till att göra hållbarhetsrapportering mer tillgänglig och uppnåelig för företag i regionen. FuturePlus teknologi möjliggör för företag att rapportera sina framsteg på ett transparent och spårbart sätt.

”Framväxande marknader som Karibien har en plats på den internationella scenen, så det är viktigt för oss att säkerställa att de uppfyller dessa standarder,” säger Alexandra Smith, medgrundare och partner på FuturePlus, till TechTimes.

CorpCare strävar efter att förändra företagens hållbarhetsstrategier i Karibien. ”Detta partnerskap återspeglar vårt engagemang för att stödja privata sektorsorganisationer i att hantera de akuta utmaningar som klimatförändringarna medför,” meddelar Ali Matalon, VD och grundare av CorpCare, till TechTimes.

Enligt TechTimes kommer partnerskapet att revolutionera ESG-hantering i regionen och säkerställa att företag kan rapportera sina framsteg på ett transparent och spårbart sätt.

FuturePlus teknologi och ESG-rapportering

FuturePlus teknologi revolutionerar ESG-rapportering genom att erbjuda transparenta och spårbara lösningar för företag. Partnerskapet med CorpCare syftar till att stärka hållbarhetsarbetet i Karibien.

  • Teknologi: Avancerade verktyg för ESG-rapportering.
  • Mål: Tillgänglig och uppnåelig hållbarhetsrapportering.
  • Region: Karibien—fokus på framväxande marknader.
  • Partnerskap: FuturePlus och CorpCare.

Genom detta samarbete kan företag i regionen bättre hantera och rapportera sina hållbarhetsinitiativ, vilket bidrar till att uppfylla internationella standarder och förbättra deras globala konkurrenskraft.