FSBM Holdings Bhd satsar stort på hållbarhet och ESG-initiativ

FSBM Holdings Bhd ESG initiatives 2024
Källa: Thesun

FSBM Holdings Bhd samarbetar med kunder för att öka medvetenheten om ESG och integrera dessa principer i sina verksamheter. Företaget planerar att övervaka energiförbrukningen noggrant och avsätta 10-20% av sina intäkter till ESG-initiativ.

FSBM deltar i en omfattande kurs för att implementera ESG-principer och integrerar dessa i sin forskning och utveckling. Företaget fokuserar på smart tillverkning, intelligenta applikationer och cybersäkerhet.

Efter att ha lämnat PN17-statusen koncentrerar sig FSBM på hållbarhet och överväger utdelningar till aktieägarna. ”Detta fokus på energimetrik är en betydande del av FSBM:s ansträngningar att anpassa sig till hållbara metoder,” säger Pang Kiew Kun, verkställande direktör, FSBM Holdings Bhd, till The Sun.

”Företaget fokuserar på att utveckla sig självt och när det finns behov av att investera kommer FSBM säkert att delta i linje med det framväxande industrisystemet för ESG,” tillägger Pang Kiew Kun i en intervju med The Sun.

FSBM Holdings Bhd: ESG-initiativ 2024

FSBM Holdings Bhd tar stora steg mot hållbarhet och ESG-integrering. Företaget har satt upp ambitiösa mål för att minska sin miljöpåverkan och främja socialt ansvarstagande.

  • ESG-budget: 10-20% av intäkterna avsatta för ESG-initiativ.
  • Energiförbrukning: Noggrann övervakning och optimering.
  • Fokusområden: Smart tillverkning, intelligenta applikationer, cybersäkerhet.
  • PN17-status: Lämnat bakom sig, nu fokuserat på hållbarhet och potentiella utdelningar till aktieägarna.

FSBM:s strategi för ESG är en del av deras långsiktiga vision att anpassa sig till hållbara metoder och leda inom branschen.