Företag står inför ökande press att balansera hållbarhet och lönsamhet

UN report one million plant and animal species threatened with extinction 2024
Källa: Euronews

Företag står inför ökande press att leverera hållbarhet samtidigt som de är lönsamma. Konsumenter är villiga att betala mer för hållbara produkter, men inflation och ekonomisk osäkerhet påverkar deras val.

Enligt Euronews Business säger Amy Brachio, Global Vice Chair, Sustainability, Ernst & Young (EY), ”Vi hade en gång en kund som sa, ’du kan inte vara grön om du är i rött.’ Jag tycker att det är ett riktigt viktigt sätt att tänka på saker.”

Det finns ett ökat fokus på natur och biologisk mångfald, med nya regleringskrav som uppmuntrar transparens. En miljon växt- och djurarter hotas av utrotning enligt FN.

AI ses som en möjlighet att driva innovation och förändring, men det kräver mycket energi. Företag måste hantera risker relaterade till hållbarhet och tänka på regleringskrav och kundernas förväntningar.

Amy Brachio tillägger i en intervju med Euronews Business, ”Konsumentbeteende är verkligen viktigt med avseende på hållbarhet och att tänka på om de är villiga att betala mer för en hållbar planet.”

49% av konsumenterna är villiga att betala mer för hållbara val, och 49% av konsumenterna betalade i genomsnitt 59% mer för hållbara produkter under de senaste 12 månaderna. 93% av respondenterna sa att pandemin påverkade deras syn på hållbarhet.

En miljon arter hotade av utrotning

FN:s rapport belyser en alarmerande situation—en miljon växt- och djurarter står inför utrotning. Denna kris är ett resultat av mänsklig aktivitet och klimatförändringar.

  • Antal hotade arter: 1 miljon
  • Orsaker: Habitatförlust, klimatförändringar, föroreningar
  • Påverkan på ekosystem: Betydande; kan leda till kollaps av ekosystemtjänster
  • Åtgärder som krävs: Global samordning, strikta miljöregler, hållbara metoder

Denna rapport understryker vikten av omedelbara åtgärder för att bevara biologisk mångfald och säkerställa en hållbar framtid.