Företag förbereder sig för nya EU-hållbarhetsregler

EU sustainability reporting regulations 2024 details
Källa: News

Nästan två tredjedelar av företagen är säkra på att de kommer att följa de nya EU-hållbarhetsreglerna. Många företag ligger dock efter i förberedelserna för dessa regler.

PwC genomförde en undersökning med över 500 företag världen över. Enligt PwC berättade omkring 63% av de tillfrågade företagen att de var förberedda.

Reglerna börjar gälla i år för stora företag och omfattar rapportering om klimat och biologisk mångfald. Enligt PwC, revisions-, skatte- och konsultföretag, ”nästan två tredjedelar av företagen är säkra på att de kommer att vara redo att följa de nya europeiska hållbarhetsrapporteringsreglerna trots tecken på att många ligger efter i förberedelserna.”

Enligt PwC, revisions-, skatte- och konsultföretag, ”omkring 63% av de tillfrågade företagen berättade för PwC att de var förberedda.”

Nya EU-hållbarhetsregler 2024: En översikt

De nya EU-hållbarhetsreglerna, som trädde i kraft 2024, ställer höga krav på stora företag att rapportera om klimat och biologisk mångfald. Många företag är fortfarande i förberedelsefasen, men en majoritet känner sig redo.

  • Implementeringsår: 2024
  • Fokusområden: Klimat, biologisk mångfald
  • Förberedda företag: 63% enligt PwC-undersökning
  • Målgrupp: Stora företag inom EU
  • Rapporteringskrav: Detaljerade och omfattande

Dessa regler syftar till att öka transparensen och ansvarsfullheten inom företagsvärlden, vilket kan leda till betydande förändringar i hur företag opererar och rapporterar sina hållbarhetsinitiativ.