Fem länder på rätt väg mot nettonollutsläpp till 2050

Environmental Performance Index 2024 full report
Källa: Phys

Environmental Performance Index (EPI) 2024 rankar 180 länder baserat på klimatförändringsminskning, ekosystemvitalitet och miljöhälsa. Indexet använder 58 indikatorer för att utvärdera länders framsteg inom dessa områden.

Nya mätvärden har införts för att bedöma framsteg mot nettonollutsläpp och skydd av viktiga livsmiljöer. Endast fem länder är på rätt väg att nå nettonollutsläpp till 2050: Estland, Finland, Grekland, Timor-Leste och Storbritannien.

”GHG-utsläppen minskar i ett större antal länder än tidigare, men endast fem har minskat sina utsläpp tillräckligt för att nå nettonoll till 2050 om de fortsätter att minska utsläppen i nuvarande takt: Estland, Finland, Grekland, Timor-Leste och Storbritannien,” säger Olga Rukovets, Earth Institute vid Columbia University, till Phys.org.

Rikare länder har bättre infrastruktur men står också för högre konsumtion och utsläpp. EPI varnar utvecklingsländer för att undvika misstag som gjorts av rikare nationer.

”EPI erbjuder en varning till utvecklingsländer att undvika de misstag som gjorts av rikare nationer på deras väg till industrialisering,” tillägger Olga Rukovets, Earth Institute vid Columbia University, i en intervju med Phys.org.

Enligt EPI 2024 har 23 länder mer än 10% av sin skyddade mark bestående av byggnader och åkermark, och 35 länder har mer fiske inom marina skyddade områden än utanför.

Länder på väg mot nettonoll 2050

Fem länder har utmärkt sig i kampen mot klimatförändringar och är på rätt väg att nå nettonollutsläpp till 2050. Dessa länder har visat betydande framsteg enligt EPI 2024.

  • Estland: Stark minskning av GHG-utsläpp; hållbar energipolitik.
  • Finland: Ledande inom förnybar energi och skogsskydd.
  • Grekland: Effektiva åtgärder mot luftföroreningar; ökad användning av solenergi.
  • Timor-Leste: Ambitiösa miljölagar; skydd av marina ekosystem.
  • Storbritannien: Innovativa klimatstrategier; investeringar i grön teknik.

Dessa länder erbjuder en modell för andra att följa—en påminnelse om att hållbar utveckling är möjlig med rätt politik och engagemang.