FAO:s nya rapport avslöjar en överraskande trend inom fiskindustrin

FAO Blue Transformation in Action plan 2024 details
Källa: Scmp

FAO:s senaste rapport visar att mer fisk nu kommer från vattenbruk än från vildfångst. Detta har blivit nödvändigt för att möta den ökande globala efterfrågan på fisk.

Vattenbruket har ökat kraftigt och står nu för 94 miljoner ton av den globala produktionen, jämfört med 91 miljoner ton från vildfångst. Denna förändring markerar en historisk vändpunkt inom fiskindustrin.

Miljögrupper uttrycker oro över hållbarheten i vattenbruket, särskilt odlingen av köttätande fenfiskar. ”I vår nuvarande värld finns det ingen odling av köttätande fenfiskar som är miljömässigt hållbar,” säger 160 experter och civilsamhällesgrupper, ledare från Global Salmon Fishing Resistance, Katheti och Don’t Cage Our Oceans, till South China Morning Post.

Asien, särskilt Kina, Indien och Indonesien, spelar en avgörande roll i den globala fiskproduktionen. Regionen är central för att möta den växande efterfrågan och står för en betydande del av den globala produktionen.

FAO:s Blue Transformation in Action-plan syftar till att förbättra hållbarheten inom vattenbruket. Planen fokuserar på att hantera de hållbarhetsutmaningar som industrin står inför.

För första gången i historien kommer mer av fisken vi konsumerar från vattenbruk än från vildfångst i öppna hav, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Enligt FAO:s rapport förväntas fiskkonsumtionen per capita öka med 10 % till 2032, vilket kräver en 22 % ökning i produktionen till 2050. Detta innebär stora utmaningar för hållbarheten inom industrin.

Fiskeribranschen sysselsätter globalt 60 miljoner personer och har ett handelsvärde på cirka 195 miljarder USD. Denna sektor är avgörande för den globala ekonomin och livsmedelsförsörjningen.

FAO:s rapport understryker behovet av hållbara metoder för att säkerställa att vattenbruket kan möta den framtida efterfrågan utan att skada miljön.

FAO:s Blue Transformation in Action-plan

FAO:s ambitiösa plan för att förbättra hållbarheten inom vattenbruket. Målet: att möta framtida fiskefterfrågan utan att skada miljön.

  • Startår: 2024
  • Huvudfokus: Hållbarhet och miljövänliga metoder
  • Mål: Öka produktionen med 22 % till 2050
  • Regioner i fokus: Asien (Kina, Indien, Indonesien)
  • Utmaningar: Hållbar odling av köttätande fenfiskar
  • Sysselsättning: 60 miljoner personer globalt

En avgörande plan för att säkerställa att vattenbruket kan fortsätta växa samtidigt som miljön skyddas.