Europa står inför stora utmaningar: hållbarhet och konkurrenskraft

Maria van der Heide ShareAction EU policy director biography
Källa: Euronews

De senaste europeiska valen har förändrat den politiska dynamiken i Europa. EU har antagit avgörande lagar för att integrera hållbarhet i sitt regelverk. Det nya politiska landskapet ger mer makt till de som vill återgå till mer företagsvänliga regler.

Maria van der Heide, chef för EU-politik på ShareAction, betonar vikten av hållbarhet som både en moralisk och ekonomisk nödvändighet för Europa. ”Det är avgörande att betona behovet av mer specifika initiativ och ett orubbligt engagemang för hållbarhet, vilket inte bara är en moralisk plikt utan också en ekonomisk nödvändighet,” säger van der Heide till Euronews.

Hållbarhet och ekonomisk konkurrenskraft är inte ömsesidigt uteslutande. Enligt van der Heide är hållbarhet nödvändig om europeiska företag ska förbli motståndskraftiga, välmående och internationellt konkurrenskraftiga. ”Hållbarhet är nödvändig om europeiska företag ska förbli motståndskraftiga, välmående och internationellt konkurrenskraftiga,” säger hon till Euronews.

EU måste bekämpa greenwashing och social washing för att möjliggöra bättre informerade beslut. Detta är avgörande för att skydda både människor och planeten. Enligt Euronews har EU:s klimatneutralitetsmål till 2050 satt en ambitiös agenda, med en 24% minskning av utsläpp från 1990 års nivåer och behovet av 650 miljarder euro i investeringar för att uppnå nettonollstäder.

Hållbarhet är en central fråga för EU:s framtid, och det är avgörande att fortsätta leda övergången till en hållbar ekonomi.

Maria van der Heide: En ledande röst för hållbarhet

Maria van der Heide, chef för EU-politik på ShareAction, är en framstående förespråkare för hållbarhet inom den europeiska politiken. Med en stark bakgrund inom ekonomi och miljöfrågor, har hon arbetat outtröttligt för att integrera hållbarhetsprinciper i EU:s regelverk.

  • Nuvarande roll: Chef för EU-politik på ShareAction
  • Fokusområden: Hållbarhet, ekonomisk konkurrenskraft, bekämpning av greenwashing
  • Viktiga citat: Hållbarhet är både en moralisk och ekonomisk nödvändighet.
  • Mål: Att säkerställa att europeiska företag förblir motståndskraftiga och internationellt konkurrenskraftiga

Van der Heide betonar vikten av specifika initiativ och ett orubbligt engagemang för hållbarhet, vilket är avgörande för EU:s framtid.