Envision Chaffee County’s senaste initiativ för att skydda naturresurser

Vilket bränsle påverkar växthuseffekten minst?

Envision Chaffee County höll sin årliga Community Rec Update den 29 maj. Paneldiskussionen inkluderade representanter från olika myndigheter och organisationer.

Huvudmålen är att skydda naturresurser och utomhusupplevelser. ”Målen är att vi ska skydda våra naturresurser men också skydda de fantastiska utomhusupplevelser vi har här, allt som stödjer vår livskvalitet och ekonomin i länet,” säger Cindy Williams, Co-lead för Envision Chaffee County, till The Mountain Mail.

Rec Ranger-programmet har haft stor påverkan på lokal rekreation. ”Rec Ranger-programmet, särskilt med CPW, har varit otroligt framgångsrikt,” säger Corrine Servis, AHRA Operations Manager med CPW, till The Mountain Mail.

Finansiering och volontärarbete är avgörande för att upprätthålla programmen. Under det senaste året har 3,000 spridda campingplatser hanterats och 14,000 pund skräp rensats. Dessutom har 43 nya faciliteter byggts på offentliga marker.

Envision Chaffee County har också rensat 80,000 pund skräp och aska, samt märkt 60 älgar för att övervaka deras rörelser. Totalt har 150 bidrag skrivits och 107 bidrag hanterats, vilket har resulterat i $13 miljoner i bidrag.

Paneldiskussionen betonade vikten av att fortsätta dessa insatser för att säkerställa att naturresurser och utomhusupplevelser bevaras för framtida generationer.

Envision Chaffee County: Viktiga insatser 2024

Envision Chaffee County fortsätter att göra betydande framsteg för att skydda naturresurser och förbättra utomhusupplevelser. Deras senaste initiativ har haft stor påverkan på samhället och miljön.

  • Rec Ranger-programmet: Framgångsrikt samarbete med CPW, förbättrar lokal rekreation.
  • Hantera campingplatser: 3,000 spridda campingplatser hanterade under året.
  • Skräprensning: 14,000 pund skräp rensat; 80,000 pund skräp och aska rensat.
  • Nya faciliteter: 43 nya faciliteter byggda på offentliga marker.
  • Älgar märkta: 60 älgar märkta för att övervaka rörelser.
  • Bidrag: 150 bidrag skrivna och 107 hanterade, vilket resulterade i $13 miljoner i bidrag.

Dessa insatser är avgörande för att bevara naturresurser och utomhusupplevelser för framtida generationer.