Data och AI driver hållbara inköpsprocesser inom detaljhandeln

Eric Linxwiler SVP TradeBeyond interview Retail TouchPoints

78% av konsumenterna anser att hållbarhet är viktigt och håller företag ansvariga för hela deras leveranskedja.

Multi-enterprise plattformar centraliserar data och möjliggör realtidsdelning mellan olika aktörer i leveranskedjan. ”’Multi-enterprise plattformar har blivit ett kritiskt verktyg för att centralisera data över den komplexa webben av intressenter som är involverade i leveranskedjor,'” säger Eric Linxwiler, SVP på TradeBeyond, till Retail TouchPoints.

AI används för att optimera leveranskedjeprocesser genom snabbare och mer exakt prediktiv analys och riskhantering. TradeBeyond automatiserar kartläggning och riskbedömning av leveranskedjor, vilket hjälper företag att undvika högriskleverantörer.

Avancerade teknologier som multi-enterprise plattformar och AI hjälper företag att uppnå hållbarhetsmål och följa ESG-lagar. ”’Konsumenternas krav på hållbarhet har aldrig varit högre,'” tillägger Eric Linxwiler, SVP på TradeBeyond, i en intervju med Retail TouchPoints.

Eric Linxwiler och hållbarhet i detaljhandeln

Eric Linxwiler, SVP på TradeBeyond, betonar vikten av hållbarhet i dagens detaljhandel. Med konsumenter som ställer högre krav än någonsin, är företag tvungna att anpassa sina leveranskedjor för att möta dessa förväntningar.

  • Konsumentbeteende: 78% anser hållbarhet som avgörande.
  • Teknologier: Multi-enterprise plattformar och AI.
  • Fördelar: Realtidsdata, snabbare analys, bättre riskhantering.
  • Mål: Uppnå hållbarhetsmål och följa ESG-lagar.

Linxwiler understryker att avancerade teknologier inte bara optimerar processer utan också skyddar företag mot högriskleverantörer, vilket är avgörande för att bibehålla konsumentförtroendet.