Crocs avslöjar stora framsteg men möter kritik

Crocs 2023 Comfort Report details

Crocs har publicerat sin 2023 Comfort Report som visar framsteg inom företagsansvar men eftersläpning inom hållbarhetsprojekt.

Företaget har framgångsrikt genomfört ”Old Crocs. New Life” återtagningsprogrammet och utökat det till alla butiker och onlinekunder i USA.

Sedan augusti 2023 har Crocs uppnått en månatlig genomsnittlig andel av 20 procent bio-cirkulärt innehåll i sin Croslite-förening. ”Vi har överträffat en månatlig genomsnittlig andel av 20 procent bio-cirkulärt innehåll inom vår unika Croslite-förening,” säger Crocs Inc., företag, till Apparel Resources.

Målet är att minska koldioxidutsläppen för Classic Clog med 50% till 2030 och nå Net Zero till 2040. Crocs har fått kritik för sin längre tidsplan för att nå nettonollutsläpp jämfört med andra initiativ som Köpenhamns mål att uppnå klimatneutralitet till 2025.

”Skapandet av en mer bekväm värld för alla,” meddelar Crocs Inc., företag, till Apparel Resources.

Crocs 2023 Comfort Report: Nyckelinsikter

Crocs har gjort betydande framsteg inom företagsansvar och hållbarhet under 2023. Trots kritik för långsamma hållbarhetsmål, visar rapporten flera positiva initiativ.

  • Återvinningsprogram: Old Crocs. New Life utökat till alla butiker och onlinekunder i USA.
  • Bio-cirkulärt innehåll: Uppnått en genomsnittlig andel av 20% i Croslite-föreningen.
  • Koldioxidmål: Siktar på att minska utsläppen för Classic Clog med 50% till 2030; Net Zero till 2040.

Crocs står inför utmaningar men visar engagemang för en mer hållbar framtid—ett steg i rätt riktning mot en bekvämare värld för alla.