Columbia utser sin första Chief Climate and Sustainability Officer

Daniel Zarrilli Chief Climate Policy Advisor NYC Mayor’s Office achievements
Källa: Bwog

Daniel Zarrilli har utsetts till Columbias första Chief Climate and Sustainability Officer. Han kommer att leda universitetets hållbarhetsinsatser enligt Plan 2030, som syftar till att nå nettonollutsläpp till 2050.

Zarrilli kommer att fungera som rådgivare till president Shafik i klimat- och hållbarhetsfrågor. Han kommer även att leda en ny styrkommitté för klimatåtgärder och samarbeta med externa partners.

Cas Holloway, Chief Operating Officer, säger till Bwog: ”Jag är glad att kunna meddela att president Shafik har utsett Daniel Zarrilli till Columbias första Chief Climate & Sustainability Officer.”

Zarrilli har tidigare arbetat som Chief Climate Policy Advisor på NYC Mayor’s Office och har omfattande erfarenhet av klimat- och hållbarhetsfrågor. Enligt Cas Holloway, Chief Operating Officer, till Bwog: ”Dans erfarenhet av att hantera klimatförändringar och genomföra framgångsrika hållbarhetsinitiativ i komplexa miljöer gör honom unikt kvalificerad att leda Columbias ansträngningar.”

Universitetets Plan 2030 inkluderar målet att nå nettonollutsläpp till 2050. Bland tidigare initiativ som Zarrilli har arbetat med finns ett $20 miljarder klimatadaptationsprogram och Lokallag 97 för att minska koldioxidutsläppen från byggnader.

Daniel Zarrilli: Klimat- och hållbarhetsledare

Daniel Zarrilli, en veteran inom klimat- och hållbarhetsfrågor, har nyligen utsetts till Columbias första Chief Climate and Sustainability Officer. Med en gedigen bakgrund från NYC Mayor’s Office, där han spelade en avgörande roll i stadens klimatpolitik, är Zarrilli väl rustad att leda universitetets hållbarhetsinsatser.

  • Tidigare position: Chief Climate Policy Advisor, NYC Mayor’s Office
  • Nyckelinitiativ:
  • $20 miljarder klimatadaptationsprogram
  • Lokallag 97 för minskade koldioxidutsläpp från byggnader
  • Columbias mål: Nettonollutsläpp till 2050 enligt Plan 2030
  • Roll: Rådgivare till presidenten och ledare för klimatstyrkommittén

Zarrillis erfarenhet och tidigare framgångar gör honom till en central figur i Columbias strävan att bli en ledande institution inom klimat- och hållbarhetsfrågor.