CEA Alliance lanserar nytt hållbarhetsramverk för inomhusodlare

CEA Alliance sustainability framework for indoor farming 2024
Källa: Hortidaily

CEA Alliance har släppt ett hållbarhetsramverk för inomhusodlare. Ramverket innehåller 60 mätvärden som stödjer 20 nyckelindikatorer (KPI:er) för olika miljömässiga och sociala aspekter av inomhusodling.

Ramverket syftar till att öka trovärdighet, transparens och kontinuerlig förbättring inom hållbarhetsmätning. Det är utformat för att vara enkelt, inkluderande, flexibelt och resultatbaserat för att passa alla typer av inomhusodlare.

Enligt Colin O’Neil, ordförande för CEA Alliance’s Public Policy Working Group och Senior Director of Public Policy & Social Impact för Bowery, ”Vid en tidpunkt när USA importerar mer färsk mat än någonsin tidigare, kan inomhusodling minska de stigande importerna genom att hjälpa till att utöka den året-runt produktionen och tillgängligheten av färsk mat.”

Tom Stenzel, verkställande direktör för CEA Alliance, förklarar att ”Inomhusodling, ibland kallad Controlled Environment Agriculture, erbjuder unikt värde för att producera mat hållbart genom deras förmåga att odla klimatresistent mat året runt i fler samhällen med bättre kontroll, effektivitet, konsekvens och kvalitet.”

Ramverket har utvecklats under ett år med input från olika intressenter och markerar ett viktigt steg mot standardiserad hållbarhetsmätning inom branschen. Detta initiativ kan hjälpa till att minska behovet av matimport genom att öka året-runt produktionen av färsk mat.

Enligt den primära källan, Hortidaily, är detta ramverk ett betydande framsteg för inomhusodlare som strävar efter att förbättra sina hållbarhetsmetoder och öka sin produktionseffektivitet.

Nytt hållbarhetsramverk för inomhusodling

CEA Alliance har introducerat ett omfattande hållbarhetsramverk för inomhusodlare—ett viktigt steg mot standardiserad hållbarhetsmätning.

  • Antal mätvärden: 60
  • Nyckelindikatorer (KPI:er): 20
  • Syfte: Öka trovärdighet, transparens och förbättring inom hållbarhetsmätning
  • Designprinciper: Enkelhet, inkludering, flexibilitet och resultatbasering

Ramverket, utvecklat med input från olika intressenter, syftar till att minska matimport genom att öka året-runt produktionen av färsk mat.