Återvinningsprogram för medicintekniska produkter: Vad tillverkarna inte berättar

Lars Thording Innovative Health LLC MedCity News interview recycling medical devices 2024
Källa: Medcitynews

Återvinningsprogram för medicintekniska produkter gynnar främst tillverkarna, inte sjukhusen. Enligt Lars Thording, vice president för marknadsföring och offentliga angelägenheter på Innovative Health LLC, är dessa program meningsfulla endast när de är lönsamma för tillverkaren. ”Detta är det enda sättet som återvinningsprogram för medicintekniska produkter är meningsfulla: när de är meningsfulla (och lönsamma) för tillverkaren,” säger Thording till MedCity News.

Sjukhus bör istället fokusera på återanvändning och ombearbetning av enheter, vilket är både mer kostnadseffektivt och miljövänligt. Återvinning är den dyraste och minst miljövänliga lösningen jämfört med återanvändning och ombearbetning. Tillverkare driver återvinningsprogram för att öka sina intäkter, vilket leder till ökade kostnader och CO2-utsläpp för sjukhusen.

Enligt Thording ökar återvinningsprogram som antyder att en ny kateter kommer att behövas sjukhusets CO2-utsläpp avsevärt. ”Återvinningsprogram som antyder att en ny kateter kommer att behövas ökar sjukhusets CO2-utsläpp avsevärt,” påstår Thording i en intervju med MedCity News.

Läkare blir alltmer engagerade i miljömässigt ansvarsfulla lösningar, särskilt inom elektrofysiologi. Enligt data är 62% av läkare inom elektrofysiologi motiverade att arbeta mot mer hållbara lösningar. Trots detta återanvänds mindre än 20% av katetrar, vilket indikerar ett stort utrymme för förbättring.

En annan viktig aspekt är att 23% av kirurgiskt avfall kan återvinnas, vilket ytterligare belyser behovet av att fokusera på mer hållbara metoder inom sjukvården.

Lars Thording om återvinning av medicintekniska produkter

Lars Thording, vice president för marknadsföring och offentliga angelägenheter på Innovative Health LLC, har delat sina insikter om återvinningsprogram för medicintekniska produkter. Enligt honom är dessa program endast meningsfulla när de är lönsamma för tillverkaren.

  • Kostnadseffektivitet: Återanvändning och ombearbetning är mer kostnadseffektiva än återvinning.
  • Miljöpåverkan: Återvinning ökar sjukhusens CO2-utsläpp mer än återanvändning.
  • Läkarnas engagemang: 62% av läkare inom elektrofysiologi strävar efter hållbara lösningar.
  • Faktisk återanvändning: Mindre än 20% av katetrar återanvänds.
  • Kirurgiskt avfall: 23% kan återvinnas, vilket pekar på behovet av bättre metoder.

Thording betonar att sjukhus bör fokusera på återanvändning och ombearbetning för att minska kostnader och miljöpåverkan.